รายการ " นิยมไทย "

ออกอากาศ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕