รายการ " นิยมไทย "

ออกอากาศ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕