รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖