รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖