รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖