รายการ "คนไทย คำไทย ภาษาถิ่น "
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖