รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖