รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖