รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖