รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖