รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖