รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖