รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖