รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖