รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖