รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖