รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖