รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖