รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖