รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖