รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖