รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖