รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖