รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖