รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖