รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖