รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖