รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖