รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖