รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖