รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖