รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖