รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖