รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖