รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖