รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖