รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖