รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖