รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖