รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖