รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖