รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖