รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖