รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖