รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖