รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖