รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖