รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖