รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕