รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕